मेरी ज़िन्दगी सँवारी तूने श्याम मेरे खाटूवाले गिरधारी लिरिक्स

Back to top button
error: Content is protected !!